PRIVATLIVSBESKYTTELSE

Kære kunde,

iht. artikel 13 i loven om beskyttelse af personlige oplysninger (lovdekret 196/03) oplyser vi dig i det følgende om den behandling af dine personlige oplysninger, som udføres af Camping Fornella s.a.s. med henblik på at levere de ønskede serviceydelser.

          De personlige oplysninger, du har opgivet ved samtykket til Camping Fornellas serviceydelser, som derefter indsamles under brugen af disse serviceydelser, vil blive behandlet med henblik på kommunikation og/eller kontakt fra Camping Fornellas side med serviceydelsens underskrivere. 
De oplysninger, som kunden har leveret, vil blive behandlet af camping Fornella ved hjælp af edb, telematiske instrumenter og papirdokumenter.
 De personlige oplysninger, som findes i databanken, vil ikke blive meddelt eller videregivet til tredjepart, men kan blive benyttet af personalet på Camping Fornellas kontorer (f.eks. inddrivelse af kredit, juridiske formål, customer care), som er delegeret til at opfylde ovenfor nævnte aktiviteter.
 I overensstemmelse med gældende bestemmelser og iht. bekendtgørelserne 196/03 og efterfølgende ændringer opbevares oplysningerne til den telematiske trafik (data for lokalisering og forbindelse til internet - såkaldt logfil) i seks (6) måneder med henblik på fakturering eller krav om betaling (i tilfælde af serviceydelser mod betaling), som fastsat i artikel 123 i ovenfor nævnte bekendtgørelse 196/03 og efterfølgende ændringer. Perioden regnes fra fakturaens forfaldsdato.
Det er nødvendigt, at du opgiver dine personlige oplysninger for at kunne opfylde oven for nævnte formål. Manglende, delvise eller unøjagtige oplysninger kan gøre det umuligt at levere de ønskede serviceydelser.


          Med dit forudgående, udtrykkelige samtykke og indtil annulleringen af dette, kan dine personlige oplysninger også behandles direkte eller af tredjepart - også via en eller flere fjernkommunikationsteknikker (e-mail, telefon, automatiske opkaldssystemer uden operatør eller fax) ud over formålene i punkt 1) i denne informationsmeddelelse til formål, som ikke er tæt forbundet med leveringen af de ønskede serviceydelser, med andre ord til:


a) eventuel ansættelse ved de tilknyttede servicefaciliteter;

b) forsendelse, også via SMS, elektronisk post og/eller telefon af informations- og reklamemateriale og kommercielle oplysninger;

c) direkte og indirekte salgs- og formidlingsaktiviteter gennem forskellige salgskanaler;

d) interaktive, kommercielle kommunikationer;

e) måling af kundernes tilfredshedsgrad med de leverede serviceydelsers kvalitet (også via tredjepart);

f) salgsfremmende tiltag for tredjeparts virksomheders produkter og/eller serviceydelser;

g) statistik- og markedsundersøgelser og forskning.
 Det er ikke obligatorisk at give tilladelse til de formål, der anføres i punkt 2). Hvis du afslår at give tilladelse, vil Camping Fornella kun behandle dine personlige oplysninger til de formål, der anføres i det foregående punkt;

Behandlingerne, som omtales i de foregående punkter 1) og 2), kan udføres i papirform, med edb- og/eller telematiske medier og i alle tilfælde ved at anvende måder og procedurer, som garanterer overensstemmelsen med de gældende lovbestemmelser inden for dette område.
 Dine personlige oplysninger vil blive behandlet af medarbejderne, der beskæftiger sig med Customer Care, de kommercielle funktioner, markedsføring, fakturering og teknologi. Disse medarbejdere, der arbejder direkte under den respektive "ansvarlige for behandlingen", er udpeget til at tage sig af behandlingen, og de har fået passende arbejdsinstruktioner desangående. 
Udover af Camping Fornellas medarbejdere kan nogle af dine personlige oplysninger også blive behandlet af tredjepart med hjemsted i Italien og/eller udlandet, som Camping Fornella betror visse aktiviteter til (eller dele af), som er vigtige for leveringen af ovennævnte serviceydelser. I dette tilfælde vil disse personer arbejde som autonome indehavere, eller de vil blive udpeget som ansvarlige for eller bemyndigede til behandlingen. De eventuelt ansvarlige eller beskæftigede vil få passende arbejdsinstruktioner i anvendelsen af de mindste sikkerhedskrav med henblik på at sikre, at dine oplysninger holdes fortrolige og sikre. Ovenfor nævnte tredjepart hører hovedsageligt ind under følgende kategorier: kreditindrivelsesvirksomheder, virksomheder, som bearbejder oplysninger til fakturering, virksomheder, som beskæftiger sig med udskrivning og forsendelse af fakturaer til kunderne, konsulentvirksomheder, kreditmodtagelsesvirksomheder, virksomheder, der foretager telemarketings- og call center-aktiviteter, handelsagenter og mæglere, franchisere.

Indehaverne af behandlingen af dine personlige oplysninger er:

Camping Fornella Via Fornella 1 25010 San Felice del Benaco – BS Hvad angår behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du til enhver tid gør din ret gældende iht. art. 7 i loven, som vi for nemheds skyld anfører i det følgende, ved at skrive til:

Camping Fornella Via Fornella 1 25010 San Felice del Benaco – BS 
"Artikel 7 Ret til indsigt i personlige oplysninger og andre rettigheder
:
​


Den interesserede part har ret til at få bekræftelse på eksistensen eller ej af personlige oplysninger, som vedrører ham/hende, også selvom de endnu ikke er registreret og at få meddelelse herom på en klar og tydelig måde:

a) kilden til de personlige oplysninger;

b) behandlingens formål og form;

c) den anvendte logik ved behandling via elektroniske instrumenter;

d) identifikationsoplysningerne for indehaveren, de ansvarlige og for den udpegede repræsentant i Italien, hvor det forventes;

e) de personer eller kategorier af personer, som kan få kommunikeret eller få kendskab til de personlige oplysninger i deres egenskab af udpegede repræsentanter, ansvarlige eller betroede i Italien.


Den interesserede part har ret til at få:


a) opdateringen, rettelsen, dvs. når han/hun er interesseret i at få integreringen af oplysningerne;

b) annulleringen, ændringen i anonym form eller blokeringen af de oplysninger, som er behandlet i modstrid med loven. Det gælder også for de oplysninger, som det ikke er nødvendigt at opbevare med henblik på de formål, som oplysningerne er indsamlet til og efterfølgende behandlet til;

c) erklæringen om, at aktiviteterne i ovenfor anførte bogstaver a) og b) er blevet gjort bekendte, også med hensyn til deres indhold, for de personer, som oplysningerne er kommunikeret eller videresendt til, bortset fra det tilfælde, hvor det ikke er muligt eller medfører brug af midler, som tydeligvis er urimelige i forhold til den beskyttede rettighed.

Den interesserede part har ret til helt eller delvist at modsætte sig:

a) behandlingen af de personlige oplysninger, som vedrører ham/hende af rimelige årsager, selvom de er relevante for formålet med indsamlingen;

b) behandlingen af personlige oplysninger, som vedrører ham/hende, med henblik på forsendelse af reklamemateriale, direkte salg eller til udførelse af markedsundersøgelser eller kommerciel kommunikation."
Udøvelsen af ovennævnte rettigheder kan udøves direkte eller ved skriftligt at delegere eller give fuldmagt til fysiske personer eller foreninger."

Enter the world of Camping Fornella

I have read the privacy policy
Adac Partner    Camp Card Best deal Camping key card

 


 

Zoover
Tripadvisor
Holidaycheck
Holidaycheck
Holidaycheck
C.F. / P.IVA 01725540981 C.S. € 105.000,00 R.I. di BRESCA​ 01725540981 REA 344025 All rights reserved, 2017
Booking
Har du en booking-kode? Betal Online / Indt Jekning
News 2020