RESERVATIONSBETINGELSER

Alle beboelsesenhederne kan reserveres på ugebasis (medmindre andet aftales) fra kl. 15.00 til kl. 9.00 på afrejsedatoen (mulige reservationer fra lørdag til lørdag eller fra onsdag til onsdag).

Ved modtagelsen af anmodning om reservation skal der betales depositum samt et fast reservationsgebyr på 15 €.
Betaling af depositum indebærer fuld accept af de gældende reservationsbetingelser og af campingpladsens interne reglement.


Der beregnes for hele den reserverede og bekræftede periode, som også skal betales i tilfælde af forsinket ankomst eller tidligere afrejse.

Regningen skal betales en uge før ankomstdatoen.

I tilfælde af annullering af opholdet, refunderes depositummet kun, hvis Campingpladsen modtager skriftlig meddelelse herom mindst 45 dage før den reserverede periodes start.
Reservationsudgifterne vil under alle omstændigheder blive fratrukket.

Der skal betales en kaution på 100 € ved ankomsten, som kun vil blive fuldt tilbagebetalt ved afrejsen, hvis beboelsesenheden efterlades i perfekt orden og i rengjort stand.
Hvis dette ikke er tilfældet, vil de respektive udgifter hertil blive fratrukket.

Det er ikke tilladt at holde husdyr i beboelsesenhederne (medmindre andet er aftalt med direktionen).

Tourist Tax is not included and must be settled on site two days before departure         

Enter the world of Camping Fornella

I have read the privacy policy
Adac Partner    Camp Card Best deal Camping key card

 


 

Zoover
Tripadvisor
Holidaycheck
Holidaycheck
Holidaycheck
C.F. / P.IVA 01725540981 C.S. € 105.000,00 R.I. di BRESCA​ 01725540981 REA 344025 All rights reserved, 2017
Booking
Har du en booking-kode? Betal Online / Indt Jekning
News 2020